TVIP S-Box

Manual för TVIP S-Box

Så här installerar du din TVIP 410, 412, 415 eller 605 med tjänsten.


1. Sätt i sladdarna.
Låt boxen ladda klart.
2. Upprätta din TVIP-box mot ditt nätverk där hemma. Uppdatera boxen till senaste mjukvaran.
3. Från huvudmenyn i TVIP går du till kugghjulet längst till höger (SYSTEM)
4. Nu går du näst längst ned i menyn till vänster (TV).
5. Det du skall ändra är MPEG-TS den ska du ställa in på 5000.
6. Ändra Innehållskälla/Contentsource till WEB PORTAL
7. Tryck nu på SETUP WEB PORTAL längst ned på den aktuella sidan.
8. Nu får du 4 rader att fylla i.
9. I översta raden fyller du i http://mag.clientportal.link/c
10. Rör ej rad 2.
11. I rad 3 ändrar du till HELA SYSTEMET/WHOLE SYSTEM
12. I rad 4 ändrar du till MAG.
13. Nu trycker du på tillämpa och sen startar du om boxen.
Låt boxen ladda upp. Om den säger fel/problem eller blir bara svart,
så välj kugghjulet från din fjärrkontroll och se till att du gjort helt rätt.
Kontrollera länken noga!